D O P R A B E T   v.d.                          L Á N O V    u    V R C H L A B Í

Kontakty

Kancelář - dispečink:

Pracovní doba:    pondělí až pátek 6:00 - 15:30 hod                         další dle dohody

· 499 432 283 (telefon, záznamník i fax)

· 724 057 707

· doprabet@comanet.cz

 

Betonárka:

· Lánov           499 432 111

· Hostinné      499 541 219

 

Adresa:

· DOPRABET v.d.

· č. p. 156

· 543 41 Lánov

· IČO     135 85 002

· DIČ     CZ 135 85 002