D O P R A B E T   v.d.                          L Á N O V    u    V R C H L A B Í

Betonárky

Betonárka   Lánov

             typ                 RTM 750

             hod. výkon     35m3

             řízení             PC - Asterix - ATX 300

             tel.                  499 432 111

 

 

Betonárka   Hostinné

             typ                 SB 20

             hod. výkon     20m3

             řízení             man.

             tel.                  499 524 219